XXI Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-10-13, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Uchwała Nr XXI/173/2020 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Drużbice na lata 2020-2024".

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/173/2020 w sprawie przyję...)

5.Uchwała Nr XXI/175/2020 w sprawie podziału Sołectwa Rasy i utworzenia sołectwa Nowa Wieś.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/175/2020 w sprawie podzia...)

6.Uchwała Nr XXI/176/2020 w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/176/2020 w sprawie nadani...)

7.Uchwała Nr XXI/177/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/156/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rasy.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/177/2020 w sprawie zmiany...)

8.Uchwała Nr XXI/178/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brzezie.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/178/2020 w sprawie zmiany...)

9.Uchwała Nr XXI/179/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Bukowie Dolne.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/179/2020 w sprawie zmiany...)

10.Uchwała Nr XXI/180/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/143/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Bukowie Górne.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/180/2020 w sprawie zmiany...)

11.Uchwała Nr XXI/181/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/144/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Chynów.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/181/2020 w sprawie zmiany...)

12.Uchwała Nr XXI/182/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/145/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Drużbice.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/182/2020 w sprawie zmiany...)

13.Uchwała Nr XXI/183/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Drużbice – Kolonia.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/183/2020 w sprawie zmiany...)

14.Uchwała Nr XXI/184/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/147/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Głupice.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/184/2020 w sprawie zmiany...)

15.Uchwała Nr XXI/185/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/150/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Józefów.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/185/2020 w sprawie zmiany...)

16.Uchwała Nr XXI/186/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/148/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Gręboszów.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/186/2020 w sprawie zmiany...)

17.Uchwała XXI/187/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/149/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Hucisko.

Głosowanie (Uchwała XXI/187/2020 w sprawie zmiany uc...)

18.Uchwała Nr XXI/188/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/151/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kazimierzów.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/188/2020 w sprawie zmiany...)

19.Uchwała Nr XXI/189/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 rok w sprawie nadania statutu sołectwu Kącik.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/189/2020 w sprawie zmiany...)

20.Uchwała Nr XXI/190/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/153/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kobyłki.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/190/2020 w sprawie zmiany...)

21.Uchwała Nr XXI/191/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/154/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Łęczyca.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/191/2020 w sprawie zmiany...)

22.Uchwała Nr XXI/192/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/155/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Patok.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/192/2020 w sprawie zmiany...)

23.Uchwała Nr XXI/193/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/157/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rawicz.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/193/2020 w sprawie zmiany...)

24.Uchwała Nr XXI/194/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/158/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rożniatowice.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/194/2020 w sprawie zmiany...)

25.Uchwała Nr XXI/195/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/159/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Skrajne.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/195/2020 w sprawie zmiany...)

26.Uchwała Nr XXI/196/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/160/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 w sprawie nadania statutu sołectwu Stefanów.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/196/2020 w sprawie zmiany...)

27.Uchwała Nr XXI/197/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stoki.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/197/2020 w sprawie zmiany...)

28.Uchwała Nr XXI/198/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/162/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Suchcice.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/198/2020 w sprawie zmiany...)

29.Uchwała Nr XXI/199/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/163/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Teofilów.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/199/2020 w sprawie zmiany...)

30.Uchwała Nr XXI/200/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/164/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Teresin.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/200/2020 w sprawie zmiany...)

31.Uchwała Nr XXI/201/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/165/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wadlew.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/201/2020 w sprawie zmiany...)

32.Uchwała Nr XXI/202/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/166/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wdowin.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/202/2020 w sprawie zmiany...)

33.Uchwała Nr XXI/203/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/167/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wdowin - Kolonia.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/203/2020 w sprawie zmiany...)

34.Uchwała Nr XXI/204/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Wola Rożniatowska.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/204/2020 w sprawie zmiany...)

35.Uchwała Nr XXI/205/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/169/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabiełłów.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/205/2020 w sprawie zmiany...)

36.Uchwała Nr XXI/206/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/170/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zwierzyniec.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/206/2020 w sprawie zmiany...)

37.Uchwała Nr XXI/207/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/207/2020 w sprawie zmian...)

38.Uchwała Nr XXI/208/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok,

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/208/2020 w sprawie zmiany...)

39.Uchwała Nr XXI/209/2020 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/209/2020 w sprawie udziel...)

40.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

41.Przedstawienie informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.

42.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

43.Wnioski i oświadczenia.

44.Sprawy różne.

45.Zamknięcie sesji.

46.Uchwała Nr XXI/174/2020 w sprawie stanowiska dot. wyrażenia sprzeciwu wobec zmian jakie zamierza przeprowadzić partia rządząca w ramach projektu ustawy zwanego „Piątką dla zwierząt”.

Głosowanie (Uchwała Nr XXI/174/2020 w sprawie stanow...)