XX Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-09-11, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad.)

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Uchwała Nr XX/166/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/2016 Rady Gminy Drużbice z dnia 21 października 2016 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Podstoła.

Głosowanie (Uchwała Nr XX/166/2020 w sprawie zmiany...)

5.Uchwała Nr XX/167/2020 zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Uchwała Nr XX/167/2020 zmieniająca Uchwa...)

6.Uchwała w sprawie Nr XX/168/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.

Głosowanie (Uchwała w sprawie Nr XX/168/2020 w spraw...)

7.Uchwała Nr XX/169/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała Nr XX/169/2020 w sprawie zmiany...)

8.Uchwała Nr XX/170/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała Nr XX/170/2020 w sprawie zmiany...)

9.Uchwała Nr XX/171/2020 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice.

Głosowanie (Uchwała Nr XX/171/2020 w sprawie udziele...)

10.Uchwała Nr XX/172/2020 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice

Głosowanie (Uchwała Nr XX/172/2020 w sprawie przyzna...)

11.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

12.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

13.Wnioski i oświadczenia.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie sesji.