XVII Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-05-19, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Uchwała Nr XVII/145/2020 w sprawie zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Drużbicach,

Głosowanie (Uchwała Nr XVII/145/2020 w sprawie zmian...)

5.Uchwała Nr XVII/146/2020 w sprawie zmiany organizacji Fili Punktu Przedszkolnego w Zespole w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Drużbicach z siedzibą w Suchcicach,

Głosowanie (Uchwała Nr XVII/146/2020 w sprawie zmian...)

6.Uchwała Nr XVII/147/2020 w sprawie zmiany organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wadlewie,

Głosowanie (Uchwała Nr XVII/147/2020 w sprawie zmian...)

7.Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Drużbice, położonych w miejscowości Rasy,

Głosowanie (Uchwała Nr XVII/148/2020 w sprawie wyraż...)

8.Uchwała Nr XVII/149/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w sprawie zmian budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok,

Głosowanie (Uchwała Nr XVII/149/2020 w sprawie zmian...)

9.Uchwała Nr XVII/150/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.

Głosowanie (Uchwała Nr XVII/150/2020 w sprawie zmian...)

10.Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała Nr XVII/151/2020 w sprawie zmian...)

11.Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2019.

12.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2019 rok.

13.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

14.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

15.Wnioski i oświadczenia.

16.Sprawy różne.

17.Zamknięcie sesji.