XVI Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-04-17, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad. Wprowadz...)

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Uchwała Nr XVI/139/2020 w sprawie przekazania skargi według właściwości,

Głosowanie (przekazania skargi według właściwości,)

5.Uchwała Nr XVI/140/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/129/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Drużbice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem.

Głosowanie (zmiany uchwały Nr XV/129/2020 Rady Gminy...)

6.Uchwała Nr XVI/141/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.

Głosowanie (zmiany wieloletniej prognozy finansowej...)

7.Uchwała Nr XVI/142/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

Głosowanie (zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 ro...)

8.Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu

Głosowanie (Uchwała Nr XVI/143/2020 w sprawie udzie...)

9.Zamknięcie sesji.

10.Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice

Głosowanie (Uchwała Nr XVI/144/2020 w sprawie udziel...)