XIV Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-12-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Uchwała Nr XIV/110/2019 w sprawie uchylenia uchwały XIII/109/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchylenia uchwały XIII...)

5.Uchwała Nr XIV/111/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

6.Uchwała Nr XIV/113/2019 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/113/2019 w sprawie zmian...)

7.Uchwała Nr XIV/114/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/114/2019 w sprawie uchwal...)

8.Uchwała Nr XIV/115/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/115/2019 w sprawie uchwal...)

9.Uchwała Nr XIV/116/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/116/2019 w sprawie udziel...)

10.Uchwała Nr XIV/117/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, gmina Drużbice,

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/117/2019 w sprawie udziel...)

11.Uchwała Nr XIV/118/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Chynowie, gmina Drużbice,

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/118/2019 w sprawie udziel...)

12.Uchwała Nr XIV/119/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstole, gmina Drużbice,

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/119/2019 w sprawie udziel...)

13.Uchwała Nr XIV/112/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/112/2019 w sprawie zmian...)

14.Uchwała Nr XIV/120/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rasach, gmina Drużbice,

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/120/2019 w sprawie udziel...)

15.Uchwała Nr XIV/121/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu Górnym, gmina Drużbice,

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/121/2019 w sprawie udziel...)

16.Uchwała Nr XIV/122/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gmina Drużbice,

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/122/2019 w sprawie udziel...)

17.Uchwała Nr XIV/123/2019 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach, gmina Drużbice.

Głosowanie (Uchwała Nr XIV/123/2019 w sprawie udziel...)

18.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

19.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

20.Wnioski i oświadczenia.

21.Sprawy różne.

22.Zamknięcie sesji.