XII Sesja Rady Gminy Drużbice

w dniu 2019-11-08, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Uchwała sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2020 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Głosowanie (Uchwała sprawie uchwalenia Programu Wspó...)

5.Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z siedzibą w Rasach,

Głosowanie (Uchwała stwierdzenia zakończenia działal...)

6.Uchwała w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużbice,

Głosowanie (Uchwała w sprawie wstępnego określenia l...)

7.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości st...)

8.Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 roku,

Głosowanie (Uchwała w sprawie obniżenia średniej cen...)

9.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

10.Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian wieloletniej pro...)

11.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

12.Uchwała w sprawie udzielania dotacji dla OSP Rasy, gm. Drużbice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielania dotacji dla...)

13.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

14.Przedstawienie informacji nt. analizy oświadczeń majątkowych.

15.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

16.Wnioski i oświadczenia.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie sesji.