XI Sesja Rady Gminy Drużbice

w dniu 2019-09-30, godz. 12:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

5.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Drużbice, dodatków do wynagrodzenia,

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ok...)

6.Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika - Pani Edyty Agaty Adamczyk, które nie spełnia wymogów formalnych,

Głosowanie (Uchwała w sprawie pozostawienia bez dals...)

7.Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika - Pani Małgorzaty Teresy Rojek, które nie spełnia wymogów formalnych,

Głosowanie (Uchwała w sprawie pozostawienia bez dals...)

8.Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia na ławnika - Pana Jarosława Franciszka Rudnickiego, które nie spełnia wymogów formalnych.

Głosowanie (Uchwała w sprawie pozostawienia bez dals...)

9.Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika - Pani Bożeny Jadwigi Wojtyra, które nie spełnia wymogów formalnych

Głosowanie (Uchwała w sprawie pozostawienia bez dals...)

10.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bełchatowie,

11.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądy Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sąd...)

12.Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian wieloletniej pro...)

13.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

14.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

15.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

16.Wnioski i oświadczenia.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie sesji.