X Sesja Rady Gminy Drużbice

w dniu 2019-08-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (głosowanie za wprowadzeniem zmian w Budż...)Głosowanie (w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gmi...)

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drużbice

Głosowanie (w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Druż...)

5.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego (innych form wychowania przedszkolnego), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, oraz ustalenia organizacji tego Punktu

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/2...)

6.Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds....)Głosowanie (kandydatury Radnej Krystyny Wardal do Ze...)Głosowanie (kandydatury Radnej Agnieszki Korpas do Z...)Głosowanie (kandydatury Radnego Jarosława Śmigielski...)

7.Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komend...)

8.Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Drużbice,

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyznania dotacji na...)

9.Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr V/38/2019...)

10.Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028,

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian wieloletniej pro...)

11.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

12.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok - PROJEKT 2.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

13.Uchwała w sprawie udzielania dotacji dla OSP Bukowie Górne, gm. Drużbice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielania dotacji dla...)

14.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

15.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

16.Interpelacje Radnych.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie sesji.