VIII Sesja Rady Gminy Drużbice

w dniu 2019-05-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego (innych form wychowania przedszkolnego), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach, oraz ustalenia organizacji tego Punktu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Pu...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice oraz określenia granic ich obwodów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania dor...)Głosowanie (Kandydatura Sylwii Stelmach - Piątkowski...)Głosowanie (Kandydatura Piotra Dobrosika W-ce Przewo...)Głosowanie (Kandydatura Radnego Tomasza Cieślaka )Głosowanie (Kandydatura Piotra Kociołka W-ce Przewod...)Głosowanie (Kandydatura Radnego Dominika Dobiecha)

7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)Głosowanie (Kandydatura Radnego Jacka Walczyka)Głosowanie (Kandydatura Pani Magdaleny Stankiewicz K...)Głosowanie (Kandydatura Pana Łukasza Bartosika Kiero...)Głosowanie (Kandydatura W-ce Przewodniczącego Piotra...)Głosowanie (Kandydatura W-ce Przewodniczącego Piotra...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian wielole...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

10.Przedłożenie Raportu o Stanie Gminy.

11.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

12.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

13.Interpelacje Radnych.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie sesji.