VII Sesja Rady Gminy Drużbice

w dniu 2019-04-30, godz. 12:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na lata 2019-2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Drużbice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia...)

8.Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2018.

9.Informacja z działalności Przewodniczącej Rady Gminy pomiędzy sesjami.

10.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

11.Interpelacje Radnych.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie sesji.